Novinky

  • Výrobci pian a pianol v Čechách na začátku 20. století

    Dne 21. září 2017 proběhlo v Severočeském muzeu v Liberci setkání členů Českého klavírnického svazu. Po schůzi předsednictva následovala přednáška restaurátora pianol a orchestrionů na téma: „Výrobci pian a pianol v Čechách na začátku 20. stol“ popisující historii a specifika těchto hudebních automatů a dále pak přednáška Ing. Ivana Vaculíka, ředitele výzkumného a vývojového oddělení […]
    Otevřít detail