Novinky

Seminář ČKS v Brně:

Dne 2.12. 2019 byl pro členy Českého klavírnického svazu, ale i pro odbornou veřejnost v prostorách Technického muzea v Brně uskutečněn seminář na téma: Regulace klavírových  mechanik, rozdílnost použitých materiálů u mechanik a klaviatur a jejich vyvažování.

Přednášejícím byl Frederik Šulc, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů v Hradci Králové a dlouholetý zaměstnanec pana Philippa Schneidera a jeho firmy Piano a Art galerie z Hainburgu nad Dunajem.

V přednášce byly stručně popsány základní principy vyrážecích mechanik používaných u historických i moderních  klavírů.

Popsány byly různé typy jazýčkových mechanik, jako např.: raná anglická respektive  poloanglická mechanika, Erardova dvourepetiční mechanika, Blüthnerova patentovaná jazýčková mechanika, a poté různá stadia vývoje mechaniky používané u nástrojů Steinway až do dnešních dnů.

Další část přednášky byla poté věnována praktickým postupům, jak nalézt ideální pozici pro mechaniku a klávesnici u nástrojů, u nichž byla nutná kompletní rekonstrukce, ať již z toho důvodu, že byly plstěné části napadeny např. šatními moly, anebo byla celá mechanika napadena tím nejhorším škůdcem, zásahem neodborného „klavírního technika“.

Zbytek přednášky pak byl věnován praktickým postřehům, jak z oblasti regulace mechaniky, tak i z oblasti používaných materiálů., nářadí apod. …  Přičemž tato část byla rovněž doplněna prezentací z opravy jubilejního koncertního klavíru z dílny Juliuse Blüthnera.

Celá přednáška se uskutečnila v tematicky blízkých prostorech- V salonu mechanické hudby, takže bylo možno během jednotlivých přestávek studovat jednotlivé exponáty, jako např. různé druhy pianol, flašinetů apod…

Za Český klavírnický svaz doufáme, že byla přednáška pro všechny účastníky přínosná, ať se již jednalo o členy ČKS, členy KKV  a začínající klavírníky- studenty Střední umělecko průmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku anebo o další odbornou veřejnost.

Zpět na výpis článků