Péče o nástroj

Péče o nástroj

Nástroj by měl být nejméně jednou za rok naladěn, u aktivně používaných nástrojů dvakrát. V případě velmi intenzivního používání samozřejmě i vícekrát – dle potřeby. Během ladění by měl odborný technik překontrolovat celkový stav nástroje, v případě potřeby provést drobnou regulaci mechaniky či úpravu kladívek. Pokud je nástroj dobře umístěn, stačí jednou za rok překontrolovat regulaci. Jednou za dva roky by se nástroj měl pečlivě projít a zkontrolovat celkový stav nástroje, provést regulaci mechaniky a vypracování, během ladění zkontrolovat intonaci. Servisní technik Vám rovněž může pomoci navrhnout harmonogram nutných servisních zásahů tak, aby byl nástroj stále v perfektní kondici a nedocházelo ke snižování jeho užitých vlastností a ceny.

Zpět na výpis článků