Péče o nástroj

Umístění nástroje

Nástroj, ať již pianino nebo klavír, je vyroben z velmi kvalitních komponentů. Většinou se však jedná o přírodní materiály, které, i když jsou dobře zpracovány, mají specifické požadavky na umístění. V nástroji je použito z velké části kvalitní dřevo, které vyžaduje umístění v prostředí se stabilní teplotou kolem 19–21°C a vlhkostí vzduchu odpovídající 55%. Pokud je nástroj dlouhodobě stabilně umístěn v mírně sušším nebo vlhčím prostředí, nemusí to být až takový problém, pokud se tomuto prostředí nástroj přizpůsobí a je v něm laděn a seřizován. Pokud je nástroj umístěn v prostředí, kde kolísá teplota a vlhkost, materiál nástroje se snaží těmto změnám přizpůsobit a dochází k tvarovým změnám v nástroji. V lepším případě se tyto změny projeví „pouze“ rozladěním nástroje a špatným chodem mechaniky. Typické jsou velké, tzv. volné chody v mechanice, volné klávesy, nestejnoměrný ponor kláves  atd… , nebo naopak špatné zapadání jazýčků pod hlavy (projevuje se špatnou repeticí), drhnutí kláves (zvýšení „tíhy“ hry) apod… V horším případě se pak mohou objevit i závažné závady nástroje, např. praskliny rezonanční desky, kobylky, uvolnění ladících kolíků atd.

Pro umístění nástroje se doporučuje místo dále od okna, pokud možno ve vnitřní části bytu, aby nebyl vystaven prudkým vlhkostním, případně teplotním změnám. V případě, že máme se zajištěním stálých vlhkostních a teplotních poměrů problémy, měli bychom zvážit použití některého ze zařízení regulujících vlhkostní či tepelnou rovnováhu. V zimních měsících např. zvlhčovače vzduchu.

Zpět na výpis článků