Novinky

Výrobci pian a pianol v Čechách na začátku 20. století

Přednáška Ing. Ivana Vaculíka, ředitele výzkumného a vývojového oddělení firmy Petrof / Foto: Tadeáš Doskočil

Dne 21. září 2017 proběhlo v Severočeském muzeu v Liberci setkání členů Českého klavírnického svazu. Po schůzi předsednictva následovala přednáška restaurátora pianol a orchestrionů na téma: „Výrobci pian a pianol v Čechách na začátku 20. stol“ popisující historii a specifika těchto hudebních automatů a dále pak přednáška Ing. Ivana Vaculíka, ředitele výzkumného a vývojového oddělení firmy Petrof, na téma: „Stavba piana a pianina v 21. stol. aneb Od myšlenky k realizaci“, která se věnovala technologii konstrukce nové řady pianin. Během přestávek byla provedena praktická ukázka hracích hudebních strojů, jenž v minulosti sloužily jak k domácímu poslechu tak k obveselení v hostincích či jiných veřejných prostorách. Prakticky byly představeny orchestriony, polyphony, pianoly či např. hřebíčkové hrací strojky.

Zpět na výpis článků